Hotline 02256. 28 50 60

Đào tạo, cấp chứng nhận ứng phó sự cố tràn dầu

Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu Đông Bắc Bộ là một trong các đơn vị tiên phong trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên cạn, trên sông, tại các cảng sông, cảng biển, bến thủy nội địa khu vực Đông Bắc Bộ.


Tin nổi bật

Văn bản pháp lý

Đối tác của chúng tôi