Hotline 02256. 28 50 60

Lập hồ sơ xin công bố cảng biển, bến chuyên dùng, khu neo đậu chuyển tải

MCIC sẽ tư vấn trực tiếp lập hồ sơ xin công bố cảng biển, bến chuyên dùng, khu neo đậu chuyển tải giúp Quý khách hàng theo Nghị định 21/2012/NĐ-CP


Tin nổi bật

Văn bản pháp lý

Đối tác của chúng tôi