Hotline 02256. 28 50 60

Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Là bước đầu tiên và quan trọng, đánh giá hiệu quả của hoạt động diễn tập cũng như hoạt động ứng cứu sự cố tràn dầu. Các chuyên gia về Hoạt đông Ứng cứu sự cố tràn dầu của trung tâm với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, linh hoạt chủ động trong mọi tình huống, yêu biển, yêu nghề là nên tảng cho Trung tâm đưa ra “ Kế hoạch diễn tập ứng cứu sự cố tràn dầu” chi tiết và thiết thực. Kế hoạch được chi tiết như sau:

- Lập văn bản đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

- Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu ( xây dựng theo Đề cương hướng dẫn được ban hành theo quyết định số 587/QĐ-TTg-UBND ngày 13/3/2014 của UBND thành phố Hải Phòng)

- Nộp hồ sơ vào sở tài nguyên môi trường.

- Bảo vệ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu


Tin nổi bật

Văn bản pháp lý

Đối tác của chúng tôi