Hotline 02256. 28 50 60

Lập phương án diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Dựa trên kế hoạch diễn tập được lập, Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu sẽ có mặt phối hợp cùng các đơn vi chức năng tại các cảng thực hiện diễn tập ứng cứu sự cố tràn dầu. Chuyên gia và chuyên viên của Trung tâm dạn dày kinh nghiệm, nhanh nhạy trong mọi tình huống, cùng sự phối hợp ăn ý giữa chuyên viên và các đơn vị chức năng , Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu Đông Bắc Bộ cam kết Buổi diễn tập thành công tốt đẹp tại các cảng.

Nội dung diễn tập gồm:

- Xây dựng kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu, lập báo cáo tổng kết sau diễn tập trình các cơ quan có thẩm quyền.

- Tàu ứng phó sự cố tràn dầu chuyên dụng vận chuyển trang thiết bị ứng cứu tràn dầu đến địa điểm diễn tập

- Ca nô kéo phao quây chặn dầu tràn

- Đưa máy hút dầu xuống vị trí dầu tràn, hút dầu vào thùng chứa dầu tạm thời

- Dùng giấy thấm dầu thấm hút hết lượng dầu còn sót lại.

- Thu gom hết giấy thấm dầu đã sử dụng

- Thu phao quây dầu chờ chỉ đạo của ban chỉ huy.


Tin nổi bật

Văn bản pháp lý

Đối tác của chúng tôi