Hotline 02256. 28 50 60

Thí nghiệm, đánh giá thành phẩm từ bê tông, kim loại…

Thử nghiệm cường độ nén của bê tông:

 

Thử nghiệm bê tông chống thấm:

 

Thử nghiệm bê tông đông cứng.

 

Thử nghiệm kết cấu .

 

Thử tải.

 


Tin nổi bật

Văn bản pháp lý

Đối tác của chúng tôi