Hotline 02256. 28 50 60

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Giúp cho Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu xác định rõ tính chất cơ lý và chỉ tiêu kỹ thuật của các vật liệu xây dựng như: Bê tông cốt thép, cát, đá, xi măng…

Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng của MCIC được Bộ Xây dựng cho phép thực hiện các phép thử sau:

 • Thí nghiệm cơ lý xi măng
 •  
 • Xác định chỉ tiêu cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng
 •  
 • Thử cốt liệu bêtông và vữa
 •  
 • Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng
 •  
 • Kiểm tra thép xây dựng
 •  
 • Thí nghiệm bê tông nhựa
 •  
 • Các thử nghiệm tại hiện trường
 •  
 • Thí nghiệm vữa xây dựng
 •  
 • Thí nghiệm chi tiêu cơ lý gạch xây
 •  
 • Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong xây dựng.

Tin nổi bật

Văn bản pháp lý

Đối tác của chúng tôi