Hotline 02256. 28 50 60

Trực ứng cứu sự số tràn dầu

Chuyên viên của Trung tâm luôn ứng trực thông tin ứng cứu sự cố tràn dầu 24/24h và sẵn sàng  nhận lệnh khi có điều động. Kình nghiệm, nhanh nhạy và sáng tạo trong công việc, Trung tâm

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hoạt động dịch vụ gồm:

- Định kỳ hoặc thường xuyên tuần tra tại các cảng hay đơn vị.

- Rải phao quây dầu cố định cho tàu vào cảng

- Tổ chức cứu hộ, cứu nạn cho thuyền viên của tàu gặp sự cố tràn dầu

- Ứng phó sự cố tràn dầu một cách tốt và nhanh nhất

- Xử lý váng dầu còn tồn tại bằng hóa chất phân tán.

- Phun rửa xử lý đường bờ.


Tin nổi bật

Văn bản pháp lý

Đối tác của chúng tôi