Hotline 02256. 28 50 60

Tư vấn môi trường

Đang cập nhât...


 • Quan trắc môi trường Quan trắc môi trường

  - Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án; - Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án; - Lấy mẫu nước thải, mẫu khí ...

 • Thu gom, vận chuyển, trung chuyển chất thải trên sông, trên biển Thu gom, vận chuyển, trung chuyển chất thải trên sông, trên biển

  Với mục tiêu góp sức vào công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là lĩnh vực môi trường biển cùng với thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Với chức năng, năng lực trang thiết bị hiện có Công ty đã được UBND TP Hải Phòng, Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Biển đảo ...

 • Lập đề án bảo vệ môi trường Lập đề án bảo vệ môi trường

  -Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh. -Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án. -Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh -Xác định các nguồn gây ô nhiễm ...

 • Đánh giá tác động môi trường chiến lược Đánh giá tác động môi trường chiến lược

  - Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn; - Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH; - Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án; - Xác định các yếu ...

Tin nổi bật

Văn bản pháp lý

Đối tác của chúng tôi