MCIC tự tin cung cấp các dịch vụ xây dựng giao thông đường thủy:

Xây dựng các công trình giao thông đường thủy bao gồm: công trình cảng sông, cảng biển và các công trình kè bảo vệ bờ, triền đà, ụ tàu, kè chỉnh trị và uốn nắn luồng lạch.
Nạo vét sông, hồ, biển.
Thi công nền móng bằng phương pháp khoan nhồi, ép cọc và đóng cọc.
Sản xuất và thi công lắp đặt các phao tiêu, biển báo các trạm đèn và hải đăng đảm bảo hàng hải.
Xây dựng cầu đường bộ, cống thoát nước và các công trình thủy lợi, thủy sản tôn tạo mặt bằng và khai thác cát bằng tàu hút phun.

Các công trình MCIC tham gia thi công :

 • Cầu cảng 10.000DWT – Nhà máy đóng tàu 189 – Bộ Quốc Phòng
 • Cầu cảng Bến Cân – Công ty Kho vận Đá Bạc Vinacomin
 • Cầu cảng 10.000DWT và 12.000DWT – Cảng Vedan – Phước Thái.
 • Cầu cảng 15.000DWT – Nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương.
 • Cầu cảng hàng tổng hợp 5.000DWT – Cảng Tự Long
 • ………………………………………………….

Trình tự thi công Cầu Cảng

 • Nạo vét khu nước cầu cảng
 • Thi công nền cọc bằng hệ sàn đạo kết hợp với các phương tiện nổi.
 • Thi công hệ dầm ngang dọc của bến bằng hệ sàn đạo kết hợp với các phương tiện nổi.
 • Thi công kè gầm bến bằng các phương tiện nổi kết hợp thủ công.
 • Thi công bản mặt cầu.
 • Thi công lăng tầng lọc ngược sau kè và san gạt lăng thể đá móng tường góc sau kè.
 • Thi công hệ thống tường góc BTCT sau kè và lấp đất sau kè.
 • Lắp đặt các thiết bị của bến như: Bích neo; Đệm tàu; Ray cần trục v.v..
 • Nghiệm thu và bàn giao công trình.