MCIC CHI NHÁNH PHÍA NAM

Địa chỉ : Số 42 – Đường số 16 – Khu đô thị mới Him Lam – P. Tân Hưng – Quận 7 – TP. HCM
Tel: 083.8379327  Fax: 083.9208745
E-mail :  south@mcic-vietnam.vn