ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

– Trở thành một trong những công ty hàng đầu về tư vấn thiết kế, sửa chữa, kiểm định, bảo trì cầu cảng.

– Tăng trưởng bền vững nhưng không quên trách nhiệm bảo vệ tài nguyên và môi trường.

– Chữ “Tín” được đặt hàng đầu, xây dựng giá trị thương hiệu vững mạnh.

– Cam kết cung cấp các dịch vụ chất lượng, hiệu quả và đạt tiêu chuẩn.

– Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ phục vụ công tác bảo trì, nâng cấp các công trình hàng hải, bảo vệ môi trường biển, môi trường khu nước cảng biển, cảng sông.

– Mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đổi mới công nghệ, cập nhật tư duy thị trường.