Các nước trên thế giới xử lý bùn nạo vét như thế nào?

Xử lý bùn nạo vét ở Mỹ

Xử lý bùn nạo vét thành vật liệu san lấp tại Mỹ

Đa số các dự án nạo vét ở Mỹ nhằm phục vụ hàng hải bởi các cảng ở sông, hồ, cửa sông và ven bờ cần có kênh đào và chỗ đậu sâu để phù hợp với những con tàu thương mại hoặc tàu quân sự lớn. Khoảng 350 triệu tấn bùn được nạo vét hàng năm ở Mỹ để duy trì hoạt động hàng hải. 90% bùn trong số đó khá sạch, có thể phục vụ nhiều mục đích hữu ích hoặc đổ xuống biển ở một số bãi đổ chất thải cho phép. Continue reading “Các nước trên thế giới xử lý bùn nạo vét như thế nào?”