[Tất cả]
Lập hồ sơ giao khu vực biển, phương án bảo vệ công trình hàng hải, công bố cảng biển khu neo đậu
Thi công, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng cảng biển
Thí nghiệm vật liệu
Tư vấn môi trường và Sản xuất thiết bị Môi trường
Ứng phó sự cố tràn dầu