SỨ MỆNH & TẦM NHÌN

SỨ MỆNH
“Bảo về bền vững đường bờ biển Việt Nam”

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

MCIC phấn đấu không ngừng để trở thành một công ty đa ngành uy tín hàng đầu Việt Nam, đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội với chiến lược:

Tăng trưởng bền vững, xây dựng niềm tin và sự uy tín với khách hàng thân thiết, khai thác tối đa cơ hội với khách hàng tiềm năng.
Xây dựng hệ thống quy chế, tổ chức, nhân sự vững chắc, phát triển công nghệ hiện đại, tân tiến.