DIỄN TẬP ỨNG PHÓ TRÀN DẦU TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG CHINFON

Kịch bản diễn tập: Khi tàu cập cảng đã đâm va vào mố cầu làm thủng tàu và két chứa nhiên liệu dầu DO, dầu DO tràn ra sông.
Sau khi phát hiện sự cố, Công ty xi măng chinfon báo Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu NECON ứng cứu. 3 tàu của Trung tâm đã có mặt kịp thời nhanh chóng, tàu MCIC 01 thao tác rải phao, MCIC 03 neo phao, sau đó MCIC 01 thả skimmer  hút dầu đồng thời phun nước làm mát chống cháy, các ca nô khác hỗ trợ MCIC 01 và rải giấy thấm dầu. Lực lượng nhân viên nhà máy Chinfon cũng phối hợp diễn tập các thao tác nối phao, rải phao và phun chữa cháy.

Buổi diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp.