Với mục tiêu góp sức vào công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là lĩnh vực môi trường biển cùng với thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.

Với chức năng, năng lực trang thiết bị hiện có Công ty đã được UBND TP Hải Phòng, Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Biển đảo tin tưởng cho phép được thu gom, vận chuyển, trung chuyển chất thải nguy hại trên sông, trên biển. Đáp ứng nhu cầu thực tiễn, chúng tôi không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, mở rộng và, trang bị thêm các  phương tiện vận chuyển hiện đại, tiếp cận với khoa học công nghệ  đồng thời kết hợp với hoạt động Ứng cứu sự cố tràn dầu đề ngày phục vụ Quý khách tốt hơn.