Quan trắc môi trường

Sự phát triển công nghiệp bền vững ở mỗi quốc gia phải đảm bảo vấn đề về môi trường. Môi trường sạch và an toàn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là công việc phải thực hiện theo đúng báo cáo cam kết bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp đề ra. Khối lượng quan trắc môi trường định kỳ được nêu rõ trong báo cáo môi trường, tùy vào quy mô và diện tích mà số vị trí lấy mẫu được bố trí khu vực phát thải đặc trưng nhất của nhà máy, xưởng sản xuất hoặc tòa nhà v.v… Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là một trong những hồ sơ pháp lý để doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách hợp pháp và chịu sự theo dõi của cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền. Đây cũng là phương thức để doanh nghiệp có thể thực hiện trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường, cũng như bảo đảm quyền lợi của chính công ty.

Eurofins Sắc Ký Hải Đăng được bộ tài nguyên và môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (quyết định số 512/QĐ-BTNMT), chúng tôi cung cấp dịch vụ quan trắc, đo đạc, đánh giá chất lượng và thực hiện lẫy mẫu theo yêu cầu khách hàng phục vụ đánh giá chất lượng môi trường.

Luật liên quan việc lập hồ sơ Quan trắc môi trường

Tại Phụ lục 4 Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có chương trình quản lý và giám sát môi trường, nhằm quản lý, giám sát các vấn đề bảo vệ môi trường và các chất thải phát sinh trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng các công trình của dự án và trong quá trình dự án đi vào vận hành.

Eurofins SKHD cung cấp các số liệu thực hiện quan trắc môi trường theo biểu A1, A2 – phụ lục V – Thông tư 43/2015/TT-BTNMT.

Phương pháp thực hiện quan trắc môi trường

MCIC có phòng thí nghiệm có đủ năng lực thực hiện  các hoạt động lấy mẫu lấy mẫu phục vụ việc phân tích & đánh giá chất lượng nước mặt – nước thải, đất mặt, bùn thải, trầm tích, chất thải rắn theo tiêu chuẩn TCVN, QCVN theo yêu cầu của khách hàng.

Ngoài các phương pháp đo nhanh tại hiện trường, chúng tôi còn tiến hành lấy mẫu về phòng thí nghiệm để phân tích đánh giá chất lượng.

Phòng thử nghiệm được công nhận ISO 17025 có các thông số quan trắc môi trường được công nhận.

Dịch vụ quan trắc môi trường

  • Lập kế hoạch quan trắc đánh giá mức độ ô nhiễm không khí, tiến hành đo đạc và lấy mẫu phân tích chất lượng không khí, khí thải. Ngoài phương pháp đo nhanh các thông số ô nhiễm trong nguồn thải, chúng tôi còn tiến hành lấy mẫu về phòng thí nghiệm phân tích tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn TCVN, QCVN. Các chỉ tiêu cụ thể theo bảng báo giá đính kèm.
  • Tư vấn phân tích đo đạc môi trường, tham gia quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, lập báo cáo về môi trường. Tham gia lấy mẫu & phân tích tại hiện trường cho các cá nhân, xí nghiệp, công ty, nhà máy có yêu cầu, …
– Đảm bảo môi trường sản xuất luôn đạt các yêu cầu về chỉ tiêu vi sinh trong môi trường sản xuất

– Nhận biết các nguyên nhân gây nhiễm sản phẩm trong quá trình sản xuất

– Làm cơ sở để xác định thời gian lưu của thiết bị sạch hoặc phòng sạch

– Giúp nhận biết các điểm có nguy cơ gây nhiễm cao

Máy móc thiết bị

Nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng, chúng tôi không ngừng đầu tư máy móc thiết bị quan trắc lấy mẫu môi trường. Bên cạnh đó MCIC không ngừng cải tiến, hiệu chuẩn máy móc thiết bị hiện có để đảm bảo chất lượng.

Máy móc hiện sử dụng: máy đo khí thải TESTO 350 XL, máy lấy mẫu khí DESAGA, SIBATA, bơm hút khí lưu lượng nhỏ, lớn, máy lấy mẫu bụi SIBATA, máy đo ồn Testo, máy đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, máy định vị GPS…  Ngoài ra chúng tôi còn có các phương tiện vận chuyển, phương tiện lưu trữ để phục vụ cho công tác lấy mẫu, lưu mẫu theo quy định.

Tại sao chọn MCIC

MCIC luôn tự hào về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Với hệ thống phòng thí nghiệm LAS XD 463 chúng tôi cùng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật không ngừng nỗ lực mang lại dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

Với năng lực thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế, đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, hệ thống phòng thí nghiệm của tập đoàn Eurofins hoạt động trên 47 quốc gia, cùng các lợi thế địa phương và các chứng chỉ công nhận đạt được, MCIC cam kết đưa đến cho khách hàng dịch vụ quan trắc, lấy mẫu môi trường tốt nhất, với mức chi phí phù hợp, thời gian trả kết quả nhanh chóng.