TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH LAS XD463

Địa chỉ : Số 12 Hồ Sen – Phường Dư Hàng – Quận Lê Chân – TP. Hải Phòng
Tel : 031.6556065
Fax : 0313.611418
E-mail: las463@mcic-vietnam.vn