Năm 2017 vừa qua NEOIL đã đạt được những con số ấn tượng: Trực ứng phó sự cố tràn dầu với hơn 40 đơn vị tại Hải Phòng và Quảng Ninh; ứng cứu thành công 6 vụ tràn dầu trong đó có 4 vụ tại Quảng Ninh, 2 vụ tại Hải Phòng; tổ chức diễn tậptập huấn tràn dầuĐào tạo nghiệp vụ vệ môi trường cấp giấy chứng nhận cho hơn 1000 học viên đến từ các cảng, bến chuyên dùng, đơn vị kinh doanh xăng dầu trên khắp địa bàn Quảng Ninh, Hải Phòng.