Sự xuống cấp của công trình và cảng biển là tất yếu, gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, gây mất an toàn, do đó việc kiểm trađánh giáquản lý chất lượng công trình cầu cảng cũng là điều tất yếu phải đặt ra.

Kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng là việc đánh giá chất lượngkhả năng khai thác bình thường của kết cấu, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hảiphòng ngừa ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác.

Hiện nay, có rất nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước quy định cụ thể về kiểm định kết cấu hạ tầng cảng biển. Theo đó chủ đầu tư kết cấu hạ tầng cảng biển hoặc tổ chức quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển, bến cảng, cầu cảng có nghĩa vụ thực hiện kiểm định định kỳ chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 Nghị định số 21/2012/NĐ-CP là “Định kỳ 05 năm tổ chức kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển và công bố thông báo hàng hải theo quy định“

Kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển phải do tổ chức tư vấn kiểm định đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện.

Năng lực đơn vị tư vấn

Là đơn vị tư vấn kiểm định chuyên nghiệp đã được Bộ Giao thông vận tải đánh giá năng lực đủ điều kiện thực hiện, với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, có phòng thí nghiệm chuyên ngành với đầy đủ các phép thử và được đầu tư các thiết bị kiểm định tiên tiến hiện đại của Thụy Sĩ, Anh, Mĩ, Trung Quốc,…MCIC đã được nhiều Quý khách hàng tín nhiệm, giao cho thực hiện công tác kiểm định định kỳ kết cấu hạ tầng cảng biển. Các công trình do MCICthực hiện đảm bảo trung thực, phản ánh đúng hiện trạng công trình, đảm bảo tiến độ và được các cơ quan quản lý nhà nước, chủ cảng đánh giá cao.

Một số công trình kiểm định cầu cảng tiêu biểu

  • Kiểm định định kỳ cầu cảng nhà máy xi măng Nghi Sơn, Thanh Hóa.
  • Kiểm định định kỳ cầu cảng Cẩm Phả – Quảng Ninh.
  • Kiểm định định kỳ cầu cảng Vedan – Đồng Nai.
  • Kiểm định định kỳ cầu cảng Ba Son – TP. Hồ Chí Minh.
  • Kiểm định định kỳ cầu cảng Holcim – Thị Vải.
  • Kiểm định định kỳ cầu cảng Doosan Vina – Quảng Ngãi.