TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU ĐÔNG BẮC BỘ NEOIL

Trụ sở trạm tại Hải Phòng: Cảng Cửa Cấm – Số 103 đường Ngô Quyền – P.Máy Chai – Q.Ngô Quyền – TP. Hải Phòng
Chi nhánh Quảng Ninh: Tổ 8, Khu 5, phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Hotline: 0962 66 77 00
Tel: 02256.285060 / 02253.611389 Fax : 02253.611418
E-mail: osr@mcic-vietnam.vn