Click vào đây để TẢI VỀ Hồ Sơ giới thiệu Năng lực Kiểm định cảng của MCIC Việt Nam

Click vào đây để TẢI VỀ Brochure Bảo trì cầu cảng của MCIC Việt Nam

Click vào đây để TẢI VỀ Brochure các Dịch vụ chính của MCIC Việt Nam

————————
👷 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI VIỆT NAM (MCIC)
 0225. 6285060/3611389
📠 0225.3611418
📩 info@mcic-vietnam.vn
🏣 VP: Số 12 Hồ Sen, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
🌐 https://www.mcic-vietnam.com.vn