Giúp cho Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu xác định rõ tính chất cơ lý và chỉ tiêu kỹ thuật của các vật liệu xây dựng như: Bê tông cốt thép, cát, đá, xi măng…

Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng của MCIC được Bộ Xây dựng cho phép thực hiện các phép thử sau:

Thí nghiệm cơ lý xi măng
Xác định chỉ tiêu cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng
Thử cốt liệu bêtông và vữa
Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng
Kiểm tra thép xây dựng
Thí nghiệm bê tông nhựa
Các thử nghiệm tại hiện trường
Thí nghiệm vữa xây dựng
Thí nghiệm chi tiêu cơ lý gạch xây
Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong xây dựng.