MCIC cung cấp dịch vụ sản xuất, đóng mới tàu chuyên dụng ứng phó sự cố tràn dầu