Tư vấn khảo sát địa chất

Công tác tư vấn, khảo sát địa kỹ thuật trước khi xây dựng là một bước rất quan trọng để có một công trình bền vững theo thời gian.

Dịch vụ khảo sát địa chất được MCIC thực hiện trọn gói bao gồm :

+ Công tác ngoài hiện trường

– Khoan lấy mẫu nguyên dạng (2m/lấy 01 mẫu), mẫu nước…

– Các thí nghiệm ngoài hiện trường.

+ Công tác thí nghiệm trong phòng

– Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (9 chỉ tiêu)

– Các thí nghiệm trong phòng khác

– Xử lý số liệu

+ Lập báo cáo