Xin phép, thỏa thuận xây dựng cầu cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải: Trình tự thực hiện

– Sau khi hoàn thành việc xây dựng bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải, chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị cấp phép đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (thông báo trả lại hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ về nội dung, thủ tục);

– Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định hồ sơ;

– Cục Hàng hải Việt Nam ra quyết định đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng

Hồ sơ Xin phép, thỏa thuận xây dựng cầu cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải

– Văn bản đề nghị đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng;

– Biên bản nghiệm thu cuối cùng để đưa công trình cảng đã hoàn thành xây dựng vào sử dụng (có kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đúng và mặt cắt ngang công trình cảng, cầu cảng hoặc khu chuyển tải);

– Thông báo hàng hải kèm theo bình đồ của luồng ra vào bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải; biên bản nghiệm thu giữa chủ đầu tư và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về kết quả khảo sát mặt đáy vùng nước trước cầu cảng, khu chuyển tải;

– Văn bản chứng nhận công trình bến cảng, cầu cảng hoặc khu chuyển tải đủ điều kiện bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền;

– Văn bản chứng nhận công trình bến cảng, cầu cảng hoặc khu chuyển tải đủ điều kiện phòng, chống cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền.

– Văn bản chứng nhận đủ điều kiện về an ninh cảng biển của cơ quan có thẩm quyền

Quý khách hàng có nhu cầu xin phép, thỏa thuận xây dựng cầu cảng, khu chuyển tải, khu neo đậu, vui lòng liên hệ với MCIC qua số hotline: 02256285060.