Đánh giá, lập chương trình quản lý tuổi thọ hạ tầng cảng biển

Các công trình khi thiết kế, dù được hay không được quy định trong hồ sơ thiết kế đều có tuổi thọ thiết kế nhất định. Đó là khoảng thời gian được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác sử dụng, dưới tác dụng của nhiều yếu tố như thi công, quản lý sử dụng, tác động của môi trường,… việc đảm bảo khai thác công trình theo tuổi thọ thiết kế sẽ không thực hiện được nếu không có các giải pháp can thiệp từ bên ngoài.

Thực hiện đánh giá, lập chương trình quản lý tuổi thọ chính là việc thu thập, tổng hợp các yếu tố gây ảnh hưởng đến tuổi thọ kết cấu, từ đó phân tích đánh giá, dự báo mức độ suy giảm của kết cấu trong tương lai và đưa ra các giải pháp, chương trình quản lý để hạn chế mức độ suy giảm, đảm bảo tuổi thọ theo thiết kế hoặc đưa ra các giải pháp để đảm bảo an toàn theo tuổi thọ thực tế của công trình.

Với kinh nghiệm thực tiễn tổng hợp trong các lĩnh vực kiểm định, quan trắc, bảo dưỡng, sửa chữa công trình cầu cảng, kết hợp với nghiên cứu lý thuyết và các hoạt động quản lý chuyên nghiệp, chúng tôi đã xây dựng riêng cho mình một hệ thống chi tiết, đầy đủ, phù hợp với các công trình cảng biển để thực hiện công tác đánh giá, lập chương trình quản lý tuổi thọ hạ tầng cảng biển. Các công trình do MCIC thực hiện luôn làm hài lòng khách hàng và được đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, sự phù hợp với từng công trình và phù hợp trong quá trình thực hiện chương trình quản lý tuổi thọ công trình.