Dịch vụ trọn gói: Kiểm định – Thiết kế – Thi Công – Công bố cảng

* MCIC cung cấp dịch vụ chìa khóa trao tay (EC, EPC) cho các công tác “ Kiểm định, thiết kế, thi công và các thủ tục liên quan để công bố nâng cấp Cầu cảng”