MCIC luôn mong muốn sản phẩm của mình mang đến cho người đầu tư lợi ích cao nhất, nên giá trị cốt lõi khi thiết kế mà MCIC muốn vươn tới là: Một giải pháp kỹ thuật đảm bảo kinh tế nhất cho việc đầu tư xây dựng công trình.

Thiết kế công trình thủy

– Công trình giao thông đường thủy:

+ Thiết kế cảng biển, cảng thủy nội địa

+ Thiết kế công trình thuộc nhà máy đóng tàu như triền, đà, ụ tàu, trụ cập tàu.

+ Thiết kế luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa, hệ thống báo hiệu hàng hải, hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa.

+ Thiết kế khu neo đậu chuyển tải, khu neo đậu tránh trú bão, khu nước cầu cảng.

Trình tự thiết kế công trình thủy tư công ty tư vấn

– Tiếp nhận yêu cầu của chủ đầu tư và các hồ sơ tài liệu có liên quan

– Khảo sát, thu thập các số liệu còn thiếu như địa hình, địa chất, khí tượng, thủy hải văn, kinh tế xã hội, …

– Đề xuất phương án quy hoạch mặt bằng, giải pháp kết cấu đáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng và phù hợp với đặc điểm địa hình, địa chất của công trình

– Thiết kế chi tiết các hạng mục công trình bao gồm: Thuyết minh, bản vẽ, tính toán và dự toán công trình

– Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công, làm rõ các nội dung liên quan đến thiết kế với chủ đầu tư và nhà thầu thi công.